De NWO: De vrijmetselarij en haar geheimen.

 1. Ter inleiding.
 2. Het begin van de Freemason in Amerika.
 3. Isis.
 4. De tempel van Isis.
 5. De pilaren.
 6. Energie.
 7. De geblokte vloer, het schaakbordpatroon.
 8. Antimaterie.
 9. The Nexus.
 10. Merkaba.
 11. De geheimen komen uit de vrijmetselaarsleer.
 12. De komst van Lucifer in de 21ste eeuw en 21 december 2012.

Ter inleiding.

                   

         “Don’t go to God for forgiveness of sins, come to me.” [Paus Johannes Paulus II]

         “Biblical creation is useless.” [Paus Benedictus XVI]

Als de leider van een groot genootschap, zoals bijvoorbeeld de Room Katholieke kerk, spreekt, spreekt hij voor de leer die hij uitdraagt. In deze studie gaan we in op geheimen van de vrijmetselarij. Want als je weet, welke leer de leiders van de vrijmetselarij uitdragen, weet je waar het genootschap voor staat.

 

Terug naar begin

Het begin van de Freemason in Amerika.

Adam Weishaupt richtte de Orde van de Illuminatie in Amerika op. (De Vrijmetselarij bestond toen al. Deze is een uitloper van de Orde van de tempeliers.) Dit was op 1 mei 1776, twee maanden voor de onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. Die verklaring “The declaration of independence” werd ondertekend door 56 mannen. Slechts ťťn van hen zou geen vrijmetselaar zijn, aldus David Icke, illuminatie deskundige.

Pierre Charles L’Enfant werd door George Washington aangesteld om de nieuwe hoofdstad te ontwerpen. Op 19 augustus 1791 presenteerde L'Enfant zijn ontwerp, gecentreerd op de locatie waar nu het Capitool staat. De stad moest een netwerk van straten krijgen die noord-zuid en oost-west liepen met diagonaal lopende "avenues", genoemd naar staten van de Unie. Op de kruispunten van deze "avenues" moesten groots opgezette rotondes komen die eer zouden betonen aan beroemde Amerikanen. Eťn van deze boulevards, nu Pennsylvania Avenue, zou het huis van de president gaan verbinden met het Capitool. In september 1791 werd officieel de naam Washington gekozen voor de stad. Op 13 oktober 1792 werd de hoeksteen voor het Witte Huis gelegd. Bron: wikipedia.

washdc octagram.jpg

Pierre Charles L’Enfant, de stadsontwerper, tekende een aantal symbolen in de plattegrond, die de bewoners van Washington niet konden zien, behalve als je hoog de lucht in kon komen. Dit kon pas vanaf 1903, toen de gebroeders Wright de eerste gemotoriseerde vliegtuig succesvol hadden getest. Dus het ging toen om onzichtbare symbolen, die eer zouden betonen.

We zien:

1.    Davidsster (paars).

2.    De uil (blauw)

3.    Passer (oranje)

4.    Winkelhaak (roze / rood)

5.    Omgekeerd kruis (groen)

6.    Cirkel (paars)

7.    Vijfhoek (geel)

8.    Pentagram (roze)

Veel van deze symbolen zijn terug te vinden in de tradingboards van de vrijmetselarij.

Ook hier zien we de passer en winkelhaak, hťt symbool voor de vrijmetselarij, maar ook de pentagram. In de voorstudie van dit onderwerp, kwam ik de volgende verklaring tegen van de kerk van satan, over de betekenis van de pentagram.

Pentagram: Zijn letterlijk 5 punten van satan.

1.    I will sit in the heaven.

2.    I’ll put my throne above the stars of God.

3.    I’ll sit also as a man in the congregation.

4.    I’ll sit at the heights of the clouds.

5.    I’ll will be light; the most high.

The pentagram is for one use only:

That is to call up the power of satan and to bring the kingdom of the devil into manifestation. … So whenever a pentagram is used, it is probably the highest satanic ceremony that can be used to bring the kingdom of the power of satan. (Church of satan)

Allereerst wil ik een aantal geheimen van de vrijmetselarij onder de aandacht brengen. Daarna wil ik het over de leer van de vrijmetselarij hebben.

 

Terug naar begin

Isis.

Op de tradingboard van de vrijmetselarij komen een aantal symbolen altijd terug. Want er bestaan vele tradingboards. Het eerste symbool is de ster.

   

De ster staat voor Isis. Isis is de Egyptische vruchtbaarheidsgodin en meesteres van de magie.

 

Op haar hoofd heeft zij een belangrijk symbool, namelijk de opkomende zon, tussen twee horens (zie gedetailleerde foto). Dit symbool zien we ook terug op het voorhoofd van Krishna, die met een gehoornde hand de fluit bespeeld. Isis staat in de vrijmetselarij bekend als de lichtdraagster. “De verlichtte” of lichtdrager is de betekenis van Illuminatie. Het allerbekendste Isis-beeld die de wereld kent, is het Vrijheidsbeeld in Amerika.

Onderaan het Vrijheidsbeeld is een plaquette, waarop duidelijk staat te lezen dat de masons (Engels voor vrijmetselarij) de initiatiefnemers waren van dit beeld. Helaas weten maar weinig mensen dat dit beeld, een vrouw die het licht draagt, de godin Isis is en dat dit beeld staat voor de Illuminatie als zodanig. Isis wordt dan ook op de tradingboards weergegeven als de blinkende ster. Daarover later meer.

 

Terug naar begin

De tempel van Isis.

De tempel van Isis is de deur of poort. De poort wordt binnen de vrijmetselarij voorgesteld als twee pilaren, waar men doorheen loopt. Waarover straks meer. Ook wordt de deur of poort aangeduid met de letter “G”, dat voor “Gate” staat.

Het is het ultieme doel is te komen tot de tempel van Isis. Binnen de vrijmetselarij is het passeren van de twee pilaren dan ook weggelegd voor de hogere ingewijden, ik meen vanaf de 4de graad.

 

Terug naar begin

De pilaren.

 

De twee pilaren hebben beiden een letter. De eerste is de J en de tweede is de B. Het zijn de initialen van Jachin en Boaz. En zijn geÔnspireerd op de tempel van de Here God, zoals beschreven in 2 Kronieken.

2Kron.3:17 En hij richtte de pilaren op voor aan den tempel, een ter rechterhand, en een ter linkerhand; en hij noemde den naam van den rechter Jachin, en den naam van den linker Boaz.

Jachin betekend: hij zal oprichten, hij zal blijven staan. Boaz betekend iets van “in de kracht”. De Bijbelse betekenis van de twee pilaren in Gods tempel, is de aanduiding van de Gemeente, het Lichaam van Christus Jezus.

Opb.3:12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

Overigens is er nog een symbool dat de vrijmetselarij gebruikt, waarvan de Bijbelse betekenis is, de Gemeente, namelijk het Lichaam van Christus Jezus. Dat zijn de zeven sterren in de hemel. De uitdrukking van de huidige hemelse positie van de Gemeente.

 

Opb.2:1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt:

Het grote geheim is volgens mij, als men door de pilaren gaat, dat men dan door de poort Gods gaat, om bij de godin Isis te komen. De Hebreeuwse vertaling van poort Gods is Bab-el, of gewoon Babel, dat in het Grieks wordt genoemd Babylon.

Terug naar begin

Energie.

Energie in ons lichaam, wordt doorgegeven door de zenuwen. Zonder zenuwen zouden wij niet kunnen leven. Zonder energie, geen leven. De kennis van energie is een van de geheimen van de vrijmetselarij. Misschien wordt daarom de Koninklijke Shell geleid door Bilderbergers. Maar dat is slechts een aanname.

 

Energie komt in het kleinste deeltje voor. Elektronen draaien om de neutronen en protonen. Zonder energie, zou er geen leven bestaan. Want ook wij bestaan uit deze deeltjes. Voor de vrijmetselaars is de energie iets heel belangrijks. Als het lichaam bestaat uit een zenuwstelsel, misschien bestaat de aarde daar dan ook uit.

Misschien heeft u wel eens gehoord van lei lijnen. Mensen die wichelroede lopen, kunnen deze energiebanen van / in de aarde opsporen. Deze lei lijnen zijn zeer oud. Zo was deze kennis al bekend tijdens de bouw van Stonehenge. Stonehenge is namelijk gebouwd op de plek waar de lei lijnen in het Verenigd Koninkrijk samenkomen.

Niet alleen Stonehenge maar ook piramides en andere religieuze oudheden staan op “zenuwplekken” op de aarde. Zo is er ook bij de bouw van Washington DC. Rekening gehouden met de lei lijnen, zodat vrijmetselaarstempels op de keypoints kwamen te staan.

Terug naar begin

De geblokte vloer, het schaakbordpatroon.

De zwart-wit geblokte vloer komt ook altijd voor op de tradingboards van de vrijmetselaars. Doet mij altijd denken aan een keukenvloer. Zwart en wit kunnen je ogen optisch illusioneren. Bekijk de volgende afbeeldingen maar eens.

 

 

Zwart en witte blokken, zorgen voor beweging. De betekenis van deze vloer is dan ook water of de wereld. In de Bijbel zijn dit typologisch gezien synoniemen. De Enige die over de wateren loopt, is Christus Jezus namelijk. Dat is de uitbeelding van Zijn Koningschap over de volkeren. Maar in de vrijmetselarij is het niet Christus die over de wateren / wereld loopt, maar de vrijmetselaars zelf.

 

Terug naar begin

Antimaterie.

Antimaterie is het volgende geheim van de vrijmetselaars. De leer begon door opponenten te herkennen. Wit en zwart, positief en negatief, man en vrouw. De spiegel is daarom een heel belangrijk aspect. De idee voor de vrijmetselarij is dat de spiegel een anti-“jou” van je maakt. Als je je linkerhand tegen de spiegel houdt, doet je spiegelbeeld het met de rechterhand.

Ook Microsoft, ontwikkelaar van het tekstverwerkingsprogramma waar ik mee werk, hanteert dit principe, zonder dat ik er ooit echt bij stil heb gestaan.

Dit gebeurt er als ik deze tekst selecteer!

Er wordt een negatief gemaakt van het bestaande. Een anti-tekst. Deze kennis wordt al eeuwen gebruikt binnen de alchemie. En vandaag de dag staat in Zwitserland de grootste antimaterie-machine ter wereld. Een project waar miljoenen euro’s mee gemoeid zijn en wat niet ten dienste staat voor de wetenschap (zoals wordt beweerd), maar voor de vrijmetselarij. We hebben het over de deeltjesversneller CERN.

 

Terug naar begin

The Nexus.

Het volgende geheim is de Nexus. Dit is een gang met deuren. Het symboliseert een buiten-het-lichaam-ervaring. De Nexus staat dus ook voor een andere dimensie. Om in die andere dimensie te kunnen komen, moet je controle kunnen hebben over je bewustzijn. Je bewustzijn is de sleutel.

Nexus

 

Terug naar begin

Merkaba.

De Merkaba is iets zeer occults. Daarom hoeft het u niet te verbazen als u er nog nooit van hebt gehoord. De merkaba is een driedimensionale Davidsster. De gedachte hierachter is dat ieder mens uit een energieveld bestaat en als men dit veld kan beheersen, dan kan men reizen, zonder gebruik te maken van een voertuig. Dit zou ook verklaren waarom mensen ufo’s zien. Het zouden geen “metalen” luchtvoertuigen zijn, maar merkaba’s.

  

Dit verklaart ook de symboliek van de door de vrijmetselarij toegepaste Davidster. Dit reizen heeft dan ook alles te maken met de controle over je bewustzijn en daarmee zijn we terug bij de Nexus.

 

Terug naar begin

De geheimen komen uit de vrijmetselaarsleer.

Zoals ik begon in deze studie met beroemde uitspraken van de vorige en huidige paus, zo komen we nu aan bij de uitspraken van de grote leraren van de vrijmetselarij. De grootste vrijmetselaar allertijden is generaal Albert Pike 1809-1891.

Wikipedia meldt het volgende over hem.

Albert Pike was een pleitbezorger, een Zuiderling, een occultist, schrijver en lid van de Ku Klux Klan (hij schreef hun theme song) en vrijmetselaar. Pike is de enige Zuidelijke militaire officier of figuur, die geŽerd wordt met een standbeeld in Washington, DC (in Judiciary Square). Dit is vooral te wijten aan zijn maÁonnieke (vrijmetselaars) verband met president Andrew Johnson, die Pike gratie voor verraad gaf, na de Amerikaanse Burgeroorlog, omdat Pike hoger in de vrijmetselaarsrang was dan de president.

Albert Pike was tegelijkertijd:

1.    Head of the Washington D.C. freemasonry.

2.    Head of the American freemasonry.

3.    Head of the world masonry.

En had de hoogste graad, namelijk de 33ste, in de vrijmetselarij. Als schrijver schreef hij een aantal belangrijke vrijmetselaarsboeken. Daaruit komen de volgende citaten.

That which we must say to a crowd is – We worship a God, but it is the God that one adores without superstition. To you, Sovereign Grand Inspectors General, we say this, that you may repeat it to the Brethren of the 32nd, 31st and 30th degrees – The Masonic Religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian Doctrine.

-      Albert Pike, 33rd degree freemason

Yes, Lucifer is God, and unfortunately Adonay is also God. For the eternal law is that there is no beauty without ugliness, no white without black, for the absolute can only exist as two gods: darkness being necessary to the statue, and the brake to the locomotive.

-      Albert Pike, 33rd degree freemason

“Masonry, like all the Religions, all the Mysteries, Hermeticism and Alchemy, conceals its secrets from all except the Adepts and Sages, or the Elect, and uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who deserve only to be misled…

The Blue Degrees are but the outer court or portico of the Temple. Part of the symbols are displayed there to the Initiate, but he is intentionally misled by false interpretations. It is not intended that he shall understand them; but it is intended that he shall imagine he understands them. Their true explication is reserved for the Adepts, the Princes of Masonry.

Albert Pike, 33rd degree freemason. “Morals and Dogma of Freemasonry” (p. 104, 105 & 819)

Naast Pike zijn er nog een paar vrijmetselaars, die de 33ste graad hebben behaald en daarom van hoog aanzien zijn binnen de vrijmetselarij. Zij schreven de volgende stukken.

“First Conjuration Addressed to Emperor Lucifer. Emperor Lucifer, Master and Prince of Rebellious Spirits, I adjure thee to leave thine abode, in what-ever quarter of the world it may be situated an come hither to communicate with me. I command and conjure thee in the Name of the Mighty Living God, Father, Son and Holy Ghost, to appear without noise an without…”

-      Arthur Edward Waite, 33rd degree freemason, “The Book Of Black Magic” page 244.

 

“When a mason learns the key to the warrior on the block is the proper application of the dynamo of living power, he has learned the mystery of his craft. The seething energies of Lucifer are in his hands and before he may step upward, he must prove his ability to properly apply energy.”

-      Manly Palmer Hall, 33rd degree freemason, “The Lost Keys of Freemasonry”, page 48.

 

“What is more absurd and more impious than to attribute the name of Lucifer to the devil, that is, to personified evil. The intellectual Lucifer is the spirit of intelligence and love; it is the paraclete, it is the Holy Spirit, while the physical Lucifer is the great agent of universal magnetism.”

-      Eliphas Levi, “The Mysteries Of Magic”, page 428.

 

De vrijmetselaarsleer is gestoeld op de verwachting van de komst van de engel Lucifer. Lucifer is de Bijbelse benaming voor morgenster (Jes.14:12). De King James vertaling, vertaalt het dan ook morgenster met Lucifer.

 

Terug naar begin

De komst van Lucifer in de 21ste eeuw en 21 december 2012.

33ste graad vrijmetselaar Manly Palmer Hall spreekt over de komst van de antichrist in de 21ste eeuw. De komst van Sirius (dat is de morgenster en op de tradingboards is het Isis) op aarde, die de wereld de New Age inleid, is de lichtbrenger, Lucifer. Met andere woorden Sirius, Lucifer en Isis zijn dezelfde.

De 21ste eeuw, is de eeuw waarin wij nu leven. Op Eindtijd in Beeld heb ik hier al iets over geplaatst en doet dat nogmaals. LINK: Tijd = Afstand

'Hoewel velen deze concepten en berekeningen niet willen geloven, doen de Illuminatie en Vrijmetselaars dit wťl. Zij hechten al eeuwen heel veel waarde aan het begrip 1/3. Je ziet dat bijvoorbeeld terug in de 33ste graad van de Vrijmetselaars. 

Deze machtigen achter de schermen willen nog veel meer macht, zelfs totale wereldcontrole. En geloof het of niet, zij leven al honderden jaren toe naar het jaar 2012, al sinds de stichting van de VS. De Verenigde Staten zijn zelfs voor dit doel gecreŽerd!

Stichting van de Verenigde staten van Amerika.

Kijk naar het zegel van Amerika, dat je kunt terugvinden op ons dollarbiljet. Het is het symbolische ontwerp van onze natie. Maar het vertegenwoordigt ook de reden waarom de VS werd gesticht, en wat er in de toekomst moet gaan gebeuren. 

De Illuminatie kijken niet uit naar de terugkomst van ůnze Messias, maar wel naar de komst van een valse, een 'tegen'-messias. Zij nemen alles wat hierover in de Bijbel staat absoluut letterlijk, maar draaien het 180 graden om. Dat doen zij door Lucifer, de duivel, voor te stellen als de 'goede god', en Jahweh, de God van de Bijbel, als de 'jaloerse god'. Op deze manier wordt Jezus een manifestatie van Lucifer, en niet van God. Ze draaien alles dus compleet om. 

Goed, de Illuminatie werken dus toe naar de manifestatie, de openbaring van Lucifer aan de wereld. Jezus staat in de gematria, waarbij elke Griekse en Hebreeuwse letter een getalswaarde heeft, voor '888'. Als je 888 vermenigvuldigt met 2, dan krijg je 1776, het jaar dat de VS is gesticht. Dat is een messiaans getal en is beslist niet toevallig tot stand gekomen.

De New World Order logo, op het dollar biljet.

Op het dollarbiljet zie je een piramide, met daarboven de zwevende hoeksteen met het alziende oog. De hoeksteen wijst in de Bijbel naar de ware Messias, naar Jezus. Op het dollarbiljet is dus de anti-Jezus bedoelt, de valse messias.  

De piramide op het biljet bestaat uit 13 verschillende vrijmetselaars-lagen. De basis laag is het fundament van onze natie, doelbewust gelegd in 1776. Daarboven bevinden zich 12 lagen, tot de hoeksteen bereikt is.

Nu nemen we het concept 1/3, 1/3 van de tijd, 1/3 als beeld van de opstanding en 1/3 van een uur, dat bestaat uit 19 minuten en 48 seconden, 1948, de wedergeboorte van IsraŽl. Als iedere laag van de piramide op het biljet bestaat uit 19,48 jaar, dan krijg je 12 x 19,48 = 233 jaar. 1776 + 233 = 2009, dan kom je dus uit in dit jaar. Doe je echter 12,12121212....(etc.)... x 19,48, dan krijg je als uitkomst 2012;12, het jaar ťn de maand waar de Illuminatie en Vrijmetselaars al 233 jaar naar uitkijken. De top van de piramide op het dollarbiljet is dus bijna bereikt!

Dit doet me denken aan de christelijke film 2012 Doomsday. Nu maak ik niet snel reclame voor een film, maar deze heb ik ook nog gezien ter voorbereiding op dit onderwerp. Deze film is echt een van de zeldzame films waarin de Opname van de Gemeente een rol, een plek, krijgt. Een andere film is Left Behind. Maar in deze film wordt er toegewerkt naar de datum 2012 en vindt de Opname plaats een fractie voor het exacte tijdsmoment van 21-12-2012. Daarom vind ik deze film wel een aanrader, hoewel ik er aan wil toevoegen dat het natuurlijk in eerste instantie gaat om fictie. Ten tweede wil het niet zeggen dat ik voor de 100% achter de inhoud van de film sta. Dat is bij geen enkele film het geval.

Wordt mogelijk vervolgd met de overige geheimen van de vrijmetselarij.

 

Terug naar begin