Homo & Christen zijn.

 1. Ter inleiding.
 2. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?
 3. Homo en Christen, ja dat kan!
 4. Wat mag een homo en wat niet?
 5. Zonde en Wedergeboorte.
 6. Wat leert de Bijbel?
 7. Mijn zonden.

UPDATE

 1. Geen toorn, maar zaligheid.
 2. Van homoseksueel naar homofiel.
 3. Opzien naar Christus, zoals Petrus dat deed.
 4. De aanklager vs. De Heilige Geest
 5. Mozaïsche wet.

Ter inleiding.

Dit artikel lijkt geheel niet te gaan over de eindtijd. Alhoewel… Als we de kranten doorlezen, het nieuws volgen of het shownieuws volgen, dat valt het op dat de tijd waarin we leven, steeds extravaganter wordt. De wereld die wordt geregeerd door de overste van deze wereld (Joh. 14:30), de satan namelijk, laat de mens steeds meer centraal staan. Het liefst in de spotlights. Je zou op z’n minst kunnen stellen dat “het taboe” is doorbroken. 50 jaar geleden waren er ook homo’s, maar tegenwoordig lijkt de wereld één grote shownieuws uitzending te zijn. 

Maar homo-zijn is iets wat je bent en niet wordt. Het heeft niet te maken met mankementen in de opvoeding, maar met de genen. De homo’s die ik ken, zeggen niet gekozen te hebben om homo te worden, maar hebben gekozen om “uit de kast” te komen. En er zijn ook Christenen die als homo geboren worden. En die combinatie wordt als heel zwaar en lastig ervaren. Het gaat in dit artikel niet om wat wij vinden van homoseksualiteit, maar puur en alleen om de Bijbel. Dat uit liefde voor de Schrift.

 

Terug naar begin

Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

 • Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel. Lev. 18:22
 • Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen voorzeker gedood worden; hun bloed is op hen! Lev. 20:13

Tja, dat lijkt mij duidelijke taal. De Bijbel geeft duidelijk aan dat seksuele omgang met iemand van hetzelfde geslacht een gruwel is. In het Nieuwe Testament lezen we ook een soortgelijk stuk.

·         26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare driften; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

·         27 En evenzo ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. Rom. 1:26,27 

Bij dit stuk, heb ik altijd de gay-parade in gedachte. Ik bedoel het losbandige dat de gay-parade uitstraalt. Maar goed. Ik denk dat de meeste mensen dit wel begrijpen.

 

Terug naar begin

Homo en Christen, ja dat kan!

Homoseksualiteit is binnen Christelijk Nederland nog altijd een lastig onderwerp. Er rust nog altijd een soortement taboe op dit onderwerp. De redenen hiervoor zijn: onwetendheid over het onderwerp, onzekerheid over eigen identiteit of kennis over het onderwerp en homohaat.

Vanuit deze redenen geredeneerd is het voor een Christen homo haast onmogelijk om deel te hebben aan het gemeentelijke leven. Mag een homo met partner zondagsschoolactiviteiten doen? Mag een homo deelnemen aan het Heilig Avondmaal? Mag een homo zich laten dopen? Mag een homo preken? Of de stoelen klaar zetten en corveediensten draaien? 

Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk is over wat wel en niet mag. Maar voor we op deze vragen een eerlijk antwoord kunnen geven, moeten we eerst het een en ander uiteenzetten. Als heteroman vind ik de bovenstaande vragen eigenlijk bespottelijk. Want wat maakt een hetero, die zondigt, zo verschrikkelijk anders dat hij, zo zondig als hij is, wel al die dingen mag, en een homo die ook zondigt, niet? Ik bedoel wie bepaalt gradaties in de zonde? Is een leugen minder erg dan stelen? Is slaan erger dan schoppen? Is een hetero minder zondig dan een homo? Nee. Elke zonde leidt tot de dood en de Here God haat elke zonde. 

Homo’s en hetero’s zijn allen even zondig en kunnen beiden het Koninkrijk van God niet ingaan, zonder Wedergeboorte. Wedergeboorte is er voor homo’s en hetero’s, namelijk alle mensen.

Joh. 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

Door Wedergeboorte is de werking van de zonde, namelijk de dood, overwonnen. Die leg ik graag even uit. Zonde zorgt er voor dat wij mensen never, nooit meer bij onze Schepper kunnen komen. De zonde heeft zich in de mens verweven met de geest en het lichaam van de mens. Bij Wedergeboorte wordt de inwendige mens (onze geest) vernieuwd, terwijl onze buitenkant steeds minder wordt. Want hoe ouder we worden hoe sneller we een bril nodig hebben.

Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 2 Kor. 4:16

 

Terug naar begin

Wat mag een homo en wat niet?

Ik stel de vraag bewust op deze manier. Want zo kunnen we mensen in hokjes stoppen. Ook ik als heteroman betrap mezelf op het plaatsen van mensen in hokjes. Voor de goede orde, ik ken geen speciale hetero-Olympische spelen. Bij mijn weten mag iedereen, homo of hetero meedoen aan de Olympische spelen. Echter kennen we wel een gay-lympics. Voor mij iets onbegrijpelijks overigens. Want men sluit zichzelf bewust buiten enerzijds, anderzijds vecht men voor erkenning en gelijke rechten. 

Ik kreeg laatst een vraag van een gemeente. Zij wilden weten of een homo wel gedoopt mag en kan worden. Daar zit ons lelijke trekje weer. Homo’s zijn ook mensen. Alle mensen zijn zondaars en alle mensen hebben Christus Jezus nodig om gered te worden en eeuwig leven te kunnen ontvangen. Alle Christenen blijven na hun Wedergeboorte zondigen. Want ons vlees kan niet anders! Melle zondigt, uw predikant of voorganger zondigt. Natuurlijk mag een homo gedoopt worden. Immers het watergraf is het zienlijke teken van je dood en Opstanding met Christus Jezus!  

Om de vragen die ik eerder stelde te kunnen beantwoorden, moeten we naar de kern van het probleem gaan. De zonde.

 

Lichaam, geest en ziel.

Om te begrijpen wat zonde is en wat het doet moeten we kijken naar de mens. De mens is volgens de Bijbel:

 1. Lichaam
 2. Geest
 3. Ziel

Als we de Bijbel zeer nauwkeurig zouden bestuderen, dan blijkt ons woordje ziel te zijn: lichaam. Om te voorkomen dat we hier al de draad kwijt raken, blijf ik even hangen aan de volgorde lichaam, geest en ziel. Dit is de volgorde van buiten naar binnen en van zienlijk naar onzienlijk en van laag naar hoog. Het lichaam is het huis van de geest. Sterft het lichaam, dan is de geest “dakloos”. Het lichaam beschikt over hersenen die kunnen denken. Wat wij denken is dan wel niet zichtbaar, het hoort bij het vlees. Verder zegt de Bijbel dat het vlees een soort wegwerpartikel is, het vlees is niet nut (Joh.6:63). Juist daarom zien wij uit naar de verlossing van ons lichaam (rom.8:23)! 

Binnen in ons lichaam woont onze geest. Het Griekse woord daarvoor is pneuma en in het Hebreeuws is het ruwach. De geest is wie u bent. U kunt een mooie of minder mooie verpakking hebben, maar wie u bent, zit daar in. Misschien heeft u / heb jij wel een dierbare verloren. Als u dan naar de verpakking kijkt, dan is het eerste dat opvalt, het afwezig zijn van de geest. Degene die de overledene was, is nu niet meer. Daarom ook de gezegde: “hij heeft de geest gegeven.” Die geest kan veranderen. De geest kan één worden met Christus Jezus. De geest van de mens is volgens de Bijbel geen dakloze, in tegenstelling tot de geesten van de bastaards, reuzen en dergelijke. Onze geest gaat of naar het dodenrijk of naar de hemel. Sterker nog. Als wij Wedergeboren zijn, ondanks dat onze geest wel degelijk in ons lichaam woont, is het al in de hemel! (Ef.2:6) 

De ziel is iets abstracts voor de meeste van ons. Het Hebreeuwse woord voor wat wij tegenwoordig de ziel noemen is nshamah. Dat is adem, leven van God gekregen. Hoe werkt het? Je hebt een auto dat het lichaam voorstelt. Je hebt een bestuurder die de geest voorstelt en je hebt een brandstof nodig om te kunnen rijden. En dat is nshamah. De ziel is van de Here God en dat onderdeel in de mens gaat terug naar de rechtmatige Eigenaar als de mens sterft. De ziel wordt ook wel aangeduid met geweten. Het maakt de mens bewust dat sommige dingen niet goed zijn. En dat er een God is! Dit laatste, van het geweten, weet ik niet voor 100% zeker. Het is in ieder geval een bekende leerstelling.

 

Terug naar begin

Zonde en Wedergeboorte.

Wat gebeurt er bij Wedergeboorte. De geest van de mens wordt samengevoegd aan de Geest van Christus. En andersom. De Opstandingsgeest van de Here Jezus wordt samengesmolten met de geest van de Wedergeboren Christen. Paulus omschrijft het als volgt. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.(Gal.2:20) 

Daarom kan een Wedergeboren Christen niet zondigen. Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. (1Joh.3:9) Maar in het vlees blijven wij zondigen. Want ons vlees is ons lichaam, de verpakking. 1Joh.1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. […] 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. 

Het enige waar de satan ons nog kan pakken is in het vlees. Of we nu een rot opmerking maken, liegen, stelen, seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht of iemand vermoorden. Het is in het vlees. Als we deze beginselen niet goed voor ogen hebben, zou het kunnen dat u in de Bijbel zou lezen dat wij als Wedergeboren Christenen ook in de geest blijven zondigen. Op één uitzondering daar gelaten: dat kan niet!

 

Terug naar begin

Wat leert de Bijbel?

Zouden wij in de zonde blijven leven? Dat is eigenlijk de vraag die Paulus ons in Romeinen 6 stelt. “Absoluut niet!” zegt Paulus. De zonde is in het vlees. Ook al zondigen wij, wij leven uit en door Zijn genade. De zonde regeert dan in ons sterfelijk lichaam, maar onze geest is één geworden met Christus. Paulus zegt daar nog expliciet iets bij.

Als je Wedergeboren bent, zijn er geen zonden meer die jou van Christus kunnen scheiden. Bij wijze van spreken zou je niets anders kunnen doen dan zondigen, omdat het géén invloed meer heeft op je leven na de dood. Om te voorkomen dat die idee zou worden geïmpliceerd stelt Paulus de volgende vragen.

 1. Rom.6:1 Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
 2. Rom.6:15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade?

Paulus antwoord is: Dat zij verre!

 

Stel je bent homo en je hebt je leven aan Jezus Christus gegeven en je bent Wedergeboren. Als je seks hebt met iemand van hetzelfde geslacht is dat zonde. Maar omdat je bent Wedergeboren, heeft het géén enkel effect op je behoud. Hoe vaak je dat ook doet, het blijft zonde, maar heeft geen effect op je behoud. Betekend dat we dan maar ongestraft kunnen door zondigen? Ja. Maar dat is niet Gods bedoeling met ons leven. Zijn bedoeling is dat we niet wandelen naar het vlees, maar naar de Geest. Bezig zijn met onze dienst aan God. Het zondeprobleem is opgelost door Christus Jezus, wij moeten dat voor dood laten. 

Als homo zou je dus niet moeten bezig zijn met de vraag: “is dat wat ik doe fout? Wat mag ik wel en niet als homo?” Je bent homo en Christen, je zondigt, dat is voor de Heer in ieder geval geen probleem meer, want Hij heeft dat voor ons overwonnen. Als homo richt je je leven op de Here en het wandelen met Hem. En hetzelfde geld voor de oudste in de gemeente.

Je bent oudste in de gemeente en Christen en je zondigt (welke zonden het ook moge zijn). Als oudste zou je dus niet moeten bezig zijn met de vraag: “zijn die dingen die ik in het vlees doe fout? Wat mag ik wel en niet als oudste?” Je bent oudste, je zondigt, dat is voor de Heer in ieder geval geen probleem meer, want Hij heeft dat voor ons overwonnen. Als oudste in de gemeente richt je je leven op de Here en het wandelen met Hem.

 

We zouden bij wijze van spreken misbruik kunnen maken van de genade die ons is gegeven. Alhoewel ons dat ook al is vergeven… De zonde is overwonnen! Dus stop met het strijden tegen jouw zonden, want die zonden zijn er wel degelijk, maar Christus heeft jouw strijd al gestreden.

Stel je hebt een masturbatieprobleem. Erg vervelend, want je voelt je erg schuldig. Waarom voel je je schuldig? Want schuldig voelen heeft alles te maken met boekhoudkundige schuld. De Engelsen noemen dat I.O.U. “Je hebt van mij tegoed”. Wij staan als mensen ver in het rood, dieprood! Wij kunnen dat nooit afbetalen bij de Here en daarom heeft Hij ons saldo op nul gezet. En mochten we weer in het rood komen te staan, dan zegt de Here Jezus elke keer: zet maar op Mijn rekening, of ik betaal wel. Dat is genade.

Waarom voel je je schuldig? De Here heeft nog voordat je er om gevraagd hebt, jouw rekening betaalt. Is dat erg? Wij kunnen onze eigen rekening nooit betalen, daarom doet Hij dat voor ons. De Here houdt niet bij wat er nog open staat, er staat niets open. Hij herinnert je niet aan je rekeningen, Hij zegt niet: “zeg, Ik krijg nog wel een paar honderd euro van je!” 

Dat is het moeilijke van de zonde versus Zijn genade! Voor Hem zit het goed. Hij is niet bezig met jouw zondeprobleem, met jouw schuld. Dat is “done”! Daarom moeten wij de zonde voor dood houden, er niet aan denken, geen waarde hechten aan zonden, want Hij hecht er geen waarde aan. Ik spreek nu voor Wedergeboren Christenen. Wat overblijft, is leven naar Zijn wil. Dat interesseert de Here absoluut. Hij wil je daar wel aan herinneren. Hij wil wat dat aangaat Zich bemoeien in je leven, zodat je Zijn Waarheid in de Bijbel vindt. 

Maar er is iemand die elke keer bezig is om Christus genade te verdoezelen. Dat is satan, de verklager onzer broederen (Opb.12:10) Hij is de aanklager. Hij doet niets anders dan ons wijzen op de openstaande rekeningen die overigens allang betaalt zijn. Hij heeft verloren en probeert zijn verlies te ontkrachtigen. Satan is ook degene die ons blijft koppelen aan de zonde. Dat kan zijn dat hij ons helpt te zondigen in het vlees, maar het kan ook precies andersom zijn. Satan is er ook bij gebaat dat je probeert niet te zondigen. Hij wijst je dan op de dingen die je wel en niet moet doen, want anders zondig je en dat wil de Here toch niet? Satan, de manipulator, probeert je onder de wet te krijgen. “Dit mag niet, dat moet wel, anders kun je niet bij God komen”. Hij hoopt daarmee dat je vergeet dat er genade is. Hij hoopt dat je denkt zelf je rekening te kunnen betalen.

Dus mocht je je schuldig voelen als Christen homo? De Here Jezus herinnert je er niet aan! Leven uit geloof. Leven uit genade. Christus is overwinnaar. Hij wil het niet met je over zonden hebben, Hij wil dat je met Hem verder gaat. 

Is er een zuster of broeder in je gemeente of kerk homo? Hoe kijkt de Here Jezus naar haar of hem? Met een opgestoken vinger? En zo ja, waarom dan? Is homoseksualiteit erger dan in je gedachten vreemdgaan? Is een rotopmerking maken minder erg dan een kind verkrachten. Sorry, dat ik zo hard ben. In onze samenleving zijn er gradaties in overtredingen, misdrijven en de straffen die daarop volgen. Maar voor de Here God is elke zonde, klein of groot, zonde / vuil en kan onmogelijk in Zijn nabijheid verschijnen. 

Ik kan hier uren over door spreken en schrijven.

 

Terug naar begin

Mijn zonden.

Broeders en zuster hebben mij over hun zonden geschreven. Ik heb mailtjes ontvangen hoe dat met homoseksualiteit zit. Melle is ook een zondaar. Ik rook sigaretten. Het heeft me veel bezig gehouden. Want stoppen lukt me niet en ik wil zo graag een schoon gelaat tonen naar de buitenwacht. Een Christen die rookt, dat kan toch niet! Ja, soms worstel ik daar nog steeds mee. Het is iets dat ik afkeur, maar voor de Heer geen probleem meer is. 

De reden om te stoppen met roken was niet voor mezelf. Ik wilde stoppen met zondigen, zelf de rekening betalen. Verschrikkelijk de teleurstelling dat het niet lukt. Ik geloof dat acupunctuur wel werkt, maar dan kom je al helemaal van de regen in de drup. En in plaats van dat ik me opgebouwd voel, voelde ik me minder en minder waard worden. Toen had ik door, dat ik met mijn zondeprobleem bezig was, in plaats van met Christus Jezus. Dat de satan mij wees op mijn tekortkomingen en dat ik niet meer toekwam aan geestelijke groei.

 

Veel mensen hebben een zonde, die elke keer maar terugkomt. Ik kan me voorstellen dat je als homo dat al helemaal zo ervaart. Maar wat dacht je van jaloersheid of van ongehoorzaamheid, dat is niet luisteren naar je man, vrouw of kinderen of ouders. Niet af en toe, maar keer op keer. Of wat te denken van porno en masturbatie. Het is als een doorn in het vlees! 

Het grote probleem zit hem in je schuldgevoel. Stel je bent voorganger van een gemeente en verslaaft aan masturbatie of porno. Wat moet de gemeente wel niet van je denken? Daar mogen ze beslist niet achter komen. Je wilt het voorbeeld zijn voor de gemeente. We kunnen naar het vlees geen schoon gelaat tonen aan elkaar. Ik heb mijn zonden en u de uwe en jij de jouwe. Het is absoluut niet iets om trots op te zijn. Het vernedert ons. En nu komt hét. De Here Jezus, met Wie wij Één geworden zijn, ziet ons niet als zondaar, naar het vlees. Maar de Vader ziet Christus in ons. 

Wilt u een schoon gelaat tonen naar uw broeders en zusters? Dat kan! Alleen naar de Geest. 1Kor.12:13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

 

In mijn eigen worsteling met het roken, het altijd terugkerende probleem mocht ik zien in de Bijbel, dat mijn één na grootste voorbeeld, Paulus, met hetzelfde kampte. Ik weet alleen niet welke zonde dat was. 

2Kor.12:5 Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. 6 Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort.

7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

2Cor 12:10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 

Christus genade is voor mij genoeg. Ook ik heb gebeden dat ik van het roken afkwam, wel meer dan drie keer. Maar in het vlees ben ik net zo zwak als mijn broeder die homo is. Een roker is even zondig als een homoseksueel. Daarom durf ik mij niet te verheffen tegen mijn broeders en zusters. Ik heb zo veel geestelijke zegeningen ontvangen. De Heer heeft mij zoveel geopenbaard over Zijn Waarheid, maar in het vlees ben ik onvolmaakt! Maar daarentegen wil ik voor iedereen getuigen over de genade Die de Here Jezus mij heeft geschonken. Zijn genade is mij genoeg. 

Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft, of dat jij vragen hebt, na het lezen van dit artikel. Je mag me altijd mailen. eindtijdinbeeld@gmail.com Uw mail blijft altijd privé!

 

Terug naar begin

Update

Gelukkig heb ik veel reactie gekregen op het bovenstaande artikel. De meeste mensen heb ik terug gemaild dat ik een update zou toevoegen aan het bovenstaande.

Terug naar begin

Geen toorn, maar zaligheid.

Een echte eindtijd tekst in de Bijbel is deze uit 1Thess.5

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. 5 Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis.  

Wij, Wedergeboren Christenen, want vanuit die gedachte heb ik het bovenstaande geschreven, zijn uit de duisternis getrokken. Ons lichaam, ons vlees, is nog elke dag op aarde, waar de duisternis heerst. Maar onze geest is in de hemel gezet (Ef.2:6), waar het dag is en dus licht is. En dáárom, houdt dat vast, staat er een paar verzen verder: 

9 Want God heeft ons (verwijzend naar “gij, broeders”) niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus; 

In de Bijbel komt dan ook keer op keer naar voren, dat wij zouden leven vanuit ons Opstandingsleven. Ons nieuwe leven is niet tastbaar of zichtbaar, want ons lichaam, dat dat wel is, is onveranderd gebleven na onze Wedergeboorte.

 

Terug naar begin

Van homoseksueel naar homofiel.

Op basis daarvan stel ik vast dat we ons, nu wij Wedergeboren zijn, daar ook naar zouden leven en niet in de zonde zouden blijven. Voor wat betreft homoseksualiteit zou ik sterk aanbevelen om dit niet meer te praktiseren, hoewel de Bijbel leert dat ook daarvoor vergeving is gegeven. Dat een homo een homo is en blijft, lijkt mij logisch. Genezing van homoseksualiteit is voor mij een fabel, daar geloof ik niet in. Een homoseksueel wordt dan een homofiel. Een Wedergeboren homofiel mag mijns inziens gewoon deelnemen aan het avondmaal, preken en kinderwerk doen. Dit had ik nog niet duidelijk genoeg verwoord.

 

Terug naar begin

Opzien naar Christus, zoals Petrus dat deed.

In de vele reacties kwam onder andere ook naar voren, dat hoe meer je je richt op de Here Jezus, hoe minder je zondigt. Ook dit onderschrijf ik, omdat de Bijbel dit, mijns inziens, zeker leert. Bijvoorbeeld in Matt.14. Waar de Here Jezus over het water wandelt.

27 Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: Weest goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. 28 En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water. 29 En Hij zeide: Kom. En Petrus klom neer van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. 30 Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd, en toen hij begon neer te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! 31 En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! Waarom hebt gij gewankeld?  32 En toen zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. 

In dit bekende stuk gaat het om je ogen te blijven richten op de Here Jezus. Je focus, je blikveld moet op Hem zijn gericht en niet op andere dingen. Als Wedergeboren Christen zou onze focus dus altijd op de Here gericht moeten zijn. Dat lezen we ook in Kol.3:1

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt (Wedergeboorte), zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Dat betekent dat we bezig zouden zijn en onze focus gericht houden op Christus en ons leven daar naar inrichten. Wat overblijft en waar we dus geen aandacht aan moeten schenken volgens de Bijbel, zijn de aardse dingen. Wat in het volgende vers wordt genoemd.

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

En waar ik elke keer op probeer te hameren is, zonde is aards! Want bij Christus is géén zonde. Als je zondigt, is dat in het vlees en niet naar je Wedergeboren geest! Het bezig zijn met zonde, of het nu zondigen op zich zelf is of het strijden tegen de zonden, het is in het vlees en dus aards. Als je daarmee bezig bent is je focus niet langer gericht op Christus Jezus en wordt je bevreesd, kleingelovig en ga je wankelen. Wij hoeven niet meer te vrezen als Wedergeboren Christenen, want: 

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

Terug naar begin

De aanklager vs. De Heilige Geest

Ik schreef over de verklager onzer broederen, zoals beschreven in Opb.12:10. Nu was er iemand die opmerkte dat ook de Heilige Geest ons overtuigt van zonden. Te lezen in Joh. 16

8 En Die (de Heilige Geest) gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:

9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;

11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.  

Het grote verschil tussen de aanklager en de Overtuiger is dat satan ons bij Christus wil wegtrekken en Christus ons juist naar Zich wil toetrekken. Als de Heilige Geest ons van zonde overtuigt zal dat je nooit een gevoel geven van minderwaardigheid of tekortkomingen. Ik moet daar aan toevoegen dat ik in ieder geval in Joh.16 niet lees dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, maar de wereld, omdat zij in Mij niet geloven! Wij geloven uiteraard wél in Hem.

Terug naar begin

Mozaïsche wet.

Ik bedoel wie bepaalt gradaties in de zonde? Is een leugen minder erg dan stelen? Is slaan erger dan schoppen? Is een hetero minder zondig dan een homo? 

De enige Bijbelse gradaties in zonde zijn te lezen in de Mozaïsche wet. Bijvoorbeeld Leviticus is zo’n boek. Daar valt te lezen dat er verschillende zonden zijn, waarvoor ook weer verschillende straffen zijn.

·         Rom.6:14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

·         Gal.5:18 Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

Terug naar begin