RFID chip - Het doodsbevel komt per satelliet.

  1. Ter inleiding.
  2. Mind control.

  3. Georgia Guidestones.

  4. Wie is R.C. Christian?

  5. De 10 geboden van Lucifer.

  6. De inscripties en het mysterie van de tijdcapsule.

  7. De moderne talen van het merksteen.


Ter inleiding.

De onderstaande informatie is van een uit het Duits vertaalde artikel, door een lezeres van deze site, waarvoor mijn dank.

“Het doodsbevel komt per satelliet.” 

Met geÔmplanteerde chips kan men mensen ůůk doelbewust vermoorden. Uit het artikel: “Het doodsbevel komt per satelliet.” 

De uitvinder uit Saudi-ArabiŽ meldde een patent op een microchip aan, die het mogelijk maakt mensen te bespioneren en middels ťťn druk op de knop te vermoorden. Na de plannen van de opdrachtgever wordt het voor de mensen die het onder hun huid geÔmplanteerd hebben: een killerchip! Want per satelliet wordt het dan mogelijk de drager van de chip te lokaliseren en te manipuleren. 

Een speciale versie van de uitvinding heeft een kleine ruimte die men “de strafkamer” noemt. Dit kamertje is gevuld met gif en deze kan op afstand geopend worden. Als men een dergelijk persoon uit veiligheidsoverwegingen wil elimineren (doden), dan wordt het gif per satelliet uit de strafkamer los gelaten en komt het direct in het lichaam terecht.

Als men een dergelijk persoon uit veiligheidsoverwegingen wil elimineren (doden), dan wordt het gif per satelliet uit de strafkamer los gelaten en komt het direct in het lichaam terecht. 

Door frequentiepatronen kan men de diagnose stellen, een therapie beginnen of doden. Het is al jaren bekend dat elke cel, orgaan, maar ook psychische toestanden frequenties bezitten. Bij ziektes verschuiven de frequenties zich. Inmiddels zijn er duizenden frequenties bekend. Zoals in bacteriŽn en virussen, microparasieten, gifstoffen, levensmiddelen, medicijnen, homeopathische middelen en in emoties (hoop, vrede, geluk, angst en depressie). 

Deze combinaties zijn intussen al gedigitaliseerd en voor een fors bedrag verkrijgbaar. Op grond van deze kennis van frequentiecombinaties, kan men al enige jaren, door speciale gehoorapparaten of zelfs zonder lichamelijk contact, met een radiogolvenfrequentie-apparaat een signaal van miljoenen frequenties je lichaam in zenden, met als doel een diagnose te stellen of voor therapie. 

Door middel van een geÔmplanteerde chip kan het... 

(Een beter woord voor frequenties is radiogolven.)

Met behulp van (frequenties) radiogolven kan men natuurlijk ook op afstand gedrag en emoties bij mensen manipuleren. Gedachten en wilskracht van mensen beÔnvloeden, energie verminderen, functies van het lichaam lamleggen, organen ziek maken .....tot slot doden. Al tientallen jaren wordt de toepassing van radiogolven getest binnen het leger, farmaceutische industrie en door geheime diensten. Nu is het precies bekend hoe dit per vonk is te realiseren.

 

Terug naar begin

Mind control.

Men kan vandaag al met een radiogolvenfrequentie-apparaat, ook als er nog geen geÔmplanteerde chip in mensen ingebracht is, bevolkingsgroepen, religies en zelfs een individu, met radiogolven via satellieten en of mobile telefoon psychisch en lichamelijk beÔnvloeden of doden. 

Een RFID chip bevat net als uw computer een opslagcapaciteit. Wanneer de RFID chip is ingebracht in het lichaam, dan is het mogelijk om de chip te gebruiken, in positief opzicht, voor diagnose en therapie van ziektes, maar ook, negatief bezien, om iemand te doden. Wordt er langdurig een sterkere frequentie verzonden naar de chip, dan kunnen na enkelen weken of maanden veranderingen in het denken, gedrag, gevoelens en chronische ziektes ontstaan. Zo kunnen ook infecties ontstaan zonder dat er een virus of bacterie in het lichaam actief is. 

Moet iemand snel of onopvallend gedood worden, dan kunnen ze zelfs een hartinfarct, hersenbloeding met hartstilstand laten ontstaan.

Moet iemand snel of onopvallend gedood worden, dan kunnen ze zelfs een hartinfarct, hersenbloeding met hartstilstand laten ontstaan. Geen arts zal de echte oorzaak kunnen vinden. Dit is de perfecte moord! Deze manier zou al enige jaren door de geheime- en militaire dienst worden gebruikt. Dan rijst de vraag: “Zijn er plannen om grote delen van de wereldbevolking om te brengen?” 

Zulke technische mogelijkheden schijnen dus al te bestaan, maar zijn er ook daadwerkelijk plannen? Inmiddels zijn niet alleen plannen ontwikkeld, maar zijn er ook voorbereidingen getroffen door invloedrijke partijen en politici van allerlei verschillende landen. De club van Rome verklaarde in de jaren 70 al dat er meer mensen moesten sterven of minder mensen geboren moesten worden. Prof. Hubert Markl van het Max Planck gezelschap, wil graag zien dat er 5 miljard minder mensen zijn.

Bron:Interview met prof hubert markl, Salzburger Nachrichten 10 jan 2001.(salzburgse krant)

 

Het Max Planck instituut meent dat het moet lukken om 2 miljard mensen om te brengen. David Rockefeller, sponsor van bondskanselier Merkel (Duitse minister president), eiste op de Bilderberg conferentie in Canada, die gehouden werd op 16-06-2006, de vernietigen van 80 tot 90 procent van de wereldbevolking.

Bron: http://www.prisonplanet.com/articles/january2007/290107rockefellergoal.htm

 

Dit alles klinkt ongelofelijk naar complottheorie.  

Uitgerekend het WHO verwezenlijkt deze complottheorieŽn met massamoordplannen door middel van de bekende varkensgriep injecties. Het is bekend dat er tussen de farmaceutische concerns en WHO belangrijke connecties zijn.

 

Terug naar begin

Georgia Guidestones.

Boven op ťťn van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia staat een reusachtig granieten monument.

 

Bron: Franklin ter Horst.  Bron: Franklin ter Horst. 

Links: Georgia Guidestones, rechts Stonehenge in Engeland.

 

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als De Wegwijzers van Georgia of ook wel als Het Amerikaanse Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan.

Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiŽrarchie, die de wereld waarin we leven, domineert. In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort tien ‘geboden’ om de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.


In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en figuur met een zeer occulte achtergrond.  De bedoeling van Paine was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel "The Age of Reason" (het tijdperk van de rede).Klik voor meer informatie op:  http://www.ushistory.org/Paine/index.htm De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.

Bron: Franklin ter Horst.

Terug naar begin

Wie is R.C. Christian?

R.C. Christian = Rosea Crusis Christian.De initialen van R.C. Christian, zouden kunnen zijn, Rosea Crucis. Of de verwijzing naar de mysterieuze alchemist, die de grondlegger zou zijn van de orde der Rozenkruisers, namelijk Christian Rosenkreutz.

R.C. Christian = Rosea Crusis Christian.

Deze Rosicrucian Order zou, zo is de idee, ontstaan zijn uit een groep Duitse protestanten ergens in 1600, toen een aantal driedelige documenten werden gepubliceerd. Te weten “Fama Fraternitatis Rosae Crucis”, “Confessio Fraternitatis”, and “The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz anno 1459”. 

De documenten werden zo wijd verbreidt gelezen en waren zo invloedrijk, dat de historicus Frances Yeats refereerde naar de 17de eeuw als zijnde de eeuw van Rozenkruisersverlichting. Het eerste document, “Fama Fraternitatis Rosae Crucis”, vertelt het verhaal van een mysterieuze alchemist (Christian Rosenkreuz), die de wereld overtrok en geheime kennis verzamelde. Het tweede document, “Confessio Fraternitatis”, gaat over een geheime broederschap van alchemisten die probeerden het politieke klimaat en de intellectuele kant van Europa te veranderen.

Het derde document, “The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz anno 1459”, beschrijft de uitnodiging van Christian Rosenkreutz voor de aanwezigheid en assistentie van het “chemical” huwelijk tussen een Koning en een Koningin, in een kasteel vol wonderen. Vandaag de dag valt dit geheime genootschap onder de vleugels van de Vrijmetselarij. We vinden deze groep terug onder de naam “Knight of the Rose Croix” (Rozenkruis), in de 18de graad van de Scottish Rite Masonry.  “The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz anno 1459”

Heel toevallig en opmerkelijk, Wikipedia schrijft ook over deze mogelijkheid, terwijl ik die kennis zelf nog niet had. Hier de link. Een hele belangrijke conclusie: ik kwam zelf op deze mogelijkheid, door mijn diverse studies naar geheime genootschappen. Nu ook andere sites, daarover berichten, lijkt het toch aannemelijker te zijn, dan ik zelf in eerste instantie dacht.

Meer dan een mogelijkheid is het niet, dus tot zover R.C. Christian.

Terug naar begin

De 10 geboden van Lucifer.

De boodschap houdt in, vertaalt vanuit het Engels: 

1.    Houd het aantal mensen onder de 500.000.000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.

2.    Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.

3.    Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.

4.    Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.

5.    Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.

6.    Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank

7.    Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren

8.    Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.

9.    Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.

10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.  

Bron: http://www.igeawagu.com/news/corruption/1199237261.html Hier kan je zelf het gebouw zien.

Houd het aantal mensen onder de 500.000.000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.

Niemand houdt zich meer aan Gods wetten en daarom worden er nieuwe wetten gemaakt. Het is allang normaal geworden Gods wetten te overtreden, echtscheiding, abortus, enzovoort, zijn orde van de dag. Dit is allang door God voorzegt, het slechte wordt goed genoemd en het goede slecht. Daarom komen ze aan het einde van de tijd met nieuwe natuurwetten om ons af te lijden van Gods reddingsplan voor de mensheid. 

De oorsprong van dit merkwaardige monument blijft mysterieus. Niemand kent de ware identiteit van de persoon of groep die opdracht van de bouw van dit monument hebben gegeven. 

Een korte boodschap is in de vier zijden van het plafondsteen gegraveerd:

“Mag deze merksteen wegwijzer naar een tijd van verstand zijn.”

“Mag deze merksteen wegwijzer naar een tijd van verstand zijn.”

Terug naar begin

De inscripties en het mysterie van de tijdcapsule.Verder wordt er geschreven over een tijdcapsule, die onder het tableau in de grond te vinden is.

Een paar meter ten westen van het monument staat een andere tableau uit graniet recht in de grond. Dit tableau beschrijft het monument en de talen. Ook bevat het tableau talrijke informatie over de grote het gewicht en de beschrijving van de astronomische kant van het monument. De datum waarop het monument gebouwd is, wordt ook genoemd, net als de sponsoren van het project. Verder wordt er geschreven over een tijdcapsule, die onder het tableau in de grond te vinden is. De tijd wanneer de tijdcapsule gesloten is en wanneer ze weer geopend moet worden zijn niet bekend en worden dus ook niet vermeld. Daarmee is tot de dag van vandaag niet bewezen of er een dergelijke tijdcapsule daadwerkelijk echt is. Mogelijk bevat de tijdcapsule de originele documenten van Christian Rosenkreutz? 

Een tijdcapsule is een afgesloten, weersbeÔnvloedingsbestendige, gepantserde metalen buis, waarin een brief of iets anders in opgeborgen wordt. De idee is dat “het testament” pas onthuld / geopenbaard mag worden na verloop van een bepaalde tijdsperiode, bijvoorbeeld 100 jaar of 666 maanden. Een tijdcapsule kwam ook voor in de Hollywood film “Knowing”. Een tijdcapsule kwam ook voor in de Hollywood film “Knowing”. 

Het tableaus staat met zijn 4 hoeken naar de vier hemelrichtingen.

 

Over het thema tijd wordt nog bericht over een horlogemaker uit Parijs die tijd-aflopende (countdown) horloges zou maken. Het opschrift heeft ook een fout, namelijk het woord pseudoniem is verkeerd geschreven. Het gaat hier mogelijkerwijs om een code waarvan alleen ingewijden de echte betekenis van weten. Zoals gebruikelijk is binnen de Illuminatie en de daaraan gelieerde geheime genootschappen.

 

De vertaling van de tekst op het tableau vanuit het Engels luidt:

 

In het centrum van elke hoek (van het tableau) symboliseert elke letter een van de hemelrichtingen

NOORD

OOST

ZUID

WEST

die zich midden in een kleine cirkel bevinden.

 

In het bovenste centrale punt staat geschreven:

Het merksteen van Georgia centrale sectie verricht op 22 maart 1980

 

Daaronder bevind zich een vierkant waarvan de volgende boodschap luidt:

 

Mag het merksteen wegwijzer naar een tijd van verstand zijn.

 

Op de buitenlinies van het vierkant, staan de 4 antieke talen, beginnend bij de bovenste linie van het vierkant. Deze lopen met de wijzers van de klok mee.

∑         Babylonisch keilschrift

∑         Klassiek Grieks

∑         Sanskriet

∑         Egyptische hiŽrogliefen

 

Bij de hiŽrogliefen gaat het niet om een echte taal, de precieze betekenis van het schrift luidt: Demotisch. 

Aan de linker kant van het tableau bevind zich de volgende tekst: 

Astronomische kenmerken:

 

De boring door het steen wijst op poolster.

De horizontale schacht beschrijft de jaarlijkse beweging van de zon.

De zonnestraal door het deksteen laat de middagtijd zien door het hele jaar.

 

Auteur RC Christian

 De boring door het steen wijst op poolster.

een pseudoniem

 

Hier is het woord pseudoniem (Bewust?) verkeerd geschreven.

 

sponsors:

 

Een kleine groep Amerikanen van wie het doel een tijdperk van het verstand is.

 

Tijdcapsule:

 

Begraven 1.80 m onder dit punt op: 

Weer te openen op:

 

Er zijn hier geen data in gegraveerd. Aan de rechterkant van het tableau bevind zich de volgende tekst:

 

Metingen:

 

Hoogte: 5.88m

gewicht: 117.373kg

4 hoofdstenen 4.99m hoog

met een gewicht van 21.218,5kg

 

de centrale steen is 4.99m hoog en weegt 10.478,5kg

 

de deksteen is 2.98 m lang

2,06m breed

54cm hoog

het weeg 12.416kg

 

de basisstenen zijn 2,25m lang

 66cm breed

45 cm hoog

allen hebben een gewicht van 1.353.5kg

317 kub.meter graniet

 

het graniet is afkomstig van de piramide SteinbrŁchen,

die zich 3 mijlen van hier, Elberton, Georgia bevinden.

 

 

Terug naar begin

De moderne talen van het merksteen.

Een schematisch diagram laat de rechtopstaande stenen van het monument zien. Het bevat een klein vierkant, wat van vier grotere vierkanten omgeven is. Deze zijn naar noordwest, noordoost, zuidwest, en zuidoost gericht. De graveringen van de 8 modernste talen worden langs de lijnen van het vierkant gegraveerd een taal per zijkant. Beginnend in het noorden en met de klok mee luiden de volgende talen:

 

∑         Engels

∑         Spaans

∑         Swahili

∑         Hindi

∑         Hebreeuws

∑         Arabisch

∑         Chinees

∑         Russisch

 

op het onderste deel van het tableau bevind zich deze tekst:

 

Verdere informatie is in het Elberton graniet museum, college avenue, Elberton, Georgia, te verkrijgen.

 

Het is daadwerkelijk logisch, de invloed van de oude machten, zullen door alle middelen naar een eindpunt gedreven worden. Een paar uitspraken zijn Rockefeller al ontglipt, ook een paar chefs van grote Duitse firmaīs hebben zich 10 jaar geleden al over uitgesproken om een groot deel van de mensen werkslaven te maken.

Terug naar begin